Menu Đóng

This product is used to drive the driving motor of translating door lifter.The Generaladopts mechatronic design with built-in control board and remote controller.Theactuator system is guarantee by a magnetic induction switch.The explosion-prooftype adopts explosion-proof motor design and external explosion-proof controller,which does not generate electric spark during operation and is mainly used in coalmines, petroleum, natural gas,chemical and other company sites.The key-controlled releaser specially configured for users is manually operated in case ofemergency (power failure, electrical failure), making it a durable and safe product.

item type

WK55O-1P(FB)

WK550-3P(FB)

WK370-1P

WK550-1P

WK750-3P

Input voltage (V)

220/single-phase three-wire

380/three-phase five-wire

220V

220V

380

Rated current (A)

3.0

1.0

2.6

3.5

2.2

Motor power (W)

550

550

370

550

750

Motor speed (rpm)

1400

1400

1400

1400

1400

Output speed (rpm)

46.7

46.7

46.7

46.7

46.7

Translation speed (m/min)

12.3-20

12.3-20

12.3-20

12.3-20

12.3-20

Maximum door weight (Kg)

1500

1500

1000

1500

1500

Dimensions (mm)

264x250x410

264x250x410

264x213x320

264x213x320

264x213x320

work schedule

S2

S2

S2

S2

S2

Chúng tôi là chuyên gia cung cấp các loại động cơ điện dân dụng và công nghiệp tại Việt Nam với đầy đủ các dải sản phẩm động cơ từ đơn giản đến phức tạp nhất, từ kích thước nhỏ đến lớn nhất và đáp ứng trong mọi yêu cầu ứng dụng của Quý khách hàng trong mọi ngành công nghiệp cũng như trong nhu cầu dân dụng.

Quý khách có nhu cầu, quan tâm xin vui lòng liên hệ : 

CÔNG TY CP IBB CORPORATION

Địa chỉ: C40 Homyland Riverside, 403  Nguyễn Duy Trinh, Phường Bình Trưng Đông, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MST: 0 3 1 6 3 1 1 9 7 1

Quý khách vui lòng liên hệ – Hotline: 0 8 8 6 8 1 6 0 0 0 – Email: Sales@ibb.com.vn – Website: www.ibb.com.vn 


Bộ tời cửa chống cháy nổ, Motor cửa chống cháy nổ, Động cơ cửa chống cháy nổ, Bộ tời cổng chống cháy nổ, Motor cổng chống cháy nổ, Động cơ cổng chống cháy nổ, Bộ tời cửa chống cháy nổ, Motor cửa chống cháy nổ, Động cơ cửa chống cháy nổ, Bộ tời cổng chống cháy nổ, Motor cổng chống cháy nổ, Động cơ cổng chống cháy nổ, Bộ tời cửa chống cháy nổ, Motor cửa chống cháy nổ, Động cơ cửa chống cháy nổ, Bộ tời cổng chống cháy nổ, Motor cổng chống cháy nổ, Động cơ cổng chống cháy nổ, Bộ tời cửa chống cháy nổ, Motor cửa chống cháy nổ, Động cơ cửa chống cháy nổ, Bộ tời cổng chống cháy nổ, Motor cổng chống cháy nổ, Động cơ cổng chống cháy nổ, Bộ tời cửa chống cháy nổ, Motor cửa chống cháy nổ, Động cơ cửa chống cháy nổ, Bộ tời cổng chống cháy nổ, Motor cổng chống cháy nổ, Động cơ cổng chống cháy nổ, Bộ tời cửa chống cháy nổ, Motor cửa chống cháy nổ, Động cơ cửa chống cháy nổ, Bộ tời cổng chống cháy nổ, Motor cổng chống cháy nổ, Động cơ cổng chống cháy nổ, Bộ tời cửa chống cháy nổ, Motor cửa chống cháy nổ, Động cơ cửa chống cháy nổ, Bộ tời cổng chống cháy nổ, Motor cổng chống cháy nổ, Động cơ cổng chống cháy nổ, Bộ tời cửa chống cháy nổ, Motor cửa chống cháy nổ, Động cơ cửa chống cháy nổ, Bộ tời cổng chống cháy nổ, Motor cổng chống cháy nổ, Động cơ cổng chống cháy nổ, Bộ tời cửa chống cháy nổ, Motor cửa chống cháy nổ, Động cơ cửa chống cháy nổ, Bộ tời cổng chống cháy nổ, Motor cổng chống cháy nổ, Động cơ cổng chống cháy nổ, Bộ tời cửa chống cháy nổ, Motor cửa chống cháy nổ, Động cơ cửa chống cháy nổ, Bộ tời cổng chống cháy nổ, Motor cổng chống cháy nổ, Động cơ cổng chống cháy nổ, Bộ tời cửa chống cháy nổ, Motor cửa chống cháy nổ, Động cơ cửa chống cháy nổ, Bộ tời cổng chống cháy nổ, Motor cổng chống cháy nổ, Động cơ cổng chống cháy nổ, Bộ tời cửa chống cháy nổ, Motor cửa chống cháy nổ, Động cơ cửa chống cháy nổ, Bộ tời cổng chống cháy nổ, Motor cổng chống cháy nổ, Động cơ cổng chống cháy nổ, Bộ tời cửa chống cháy nổ, Motor cửa chống cháy nổ, Động cơ cửa chống cháy nổ, Bộ tời cổng chống cháy nổ, Motor cổng chống cháy nổ, Động cơ cổng chống cháy nổ, Bộ tời cửa chống cháy nổ, Motor cửa chống cháy nổ, Động cơ cửa chống cháy nổ, Bộ tời cổng chống cháy nổ, Motor cổng chống cháy nổ, Động cơ cổng chống cháy nổ, Bộ tời cửa chống cháy nổ, Motor cửa chống cháy nổ, Động cơ cửa chống cháy nổ, Bộ tời cổng chống cháy nổ, Motor cổng chống cháy nổ, Động cơ cổng chống cháy nổ, Bộ tời cửa chống cháy nổ, Motor cửa chống cháy nổ, Động cơ cửa chống cháy nổ, Bộ tời cổng chống cháy nổ, Motor cổng chống cháy nổ, Động cơ cổng chống cháy nổ, Bộ tời cửa chống cháy nổ, Motor cửa chống cháy nổ, Động cơ cửa chống cháy nổ, Bộ tời cổng chống cháy nổ, Motor cổng chống cháy nổ, Động cơ cổng chống cháy nổ, Bộ tời cửa chống cháy nổ, Motor cửa chống cháy nổ, Động cơ cửa chống cháy nổ, Bộ tời cổng chống cháy nổ, Motor cổng chống cháy nổ, Động cơ cổng chống cháy nổ, Bộ tời cửa chống cháy nổ, Motor cửa chống cháy nổ, Động cơ cửa chống cháy nổ, Bộ tời cổng chống cháy nổ, Motor cổng chống cháy nổ, Động cơ cổng chống cháy nổ, Bộ tời cửa chống cháy nổ, Motor cửa chống cháy nổ, Động cơ cửa chống cháy nổ, Bộ tời cổng chống cháy nổ, Motor cổng chống cháy nổ, Động cơ cổng chống cháy nổ, Bộ tời cửa chống cháy nổ, Motor cửa chống cháy nổ, Động cơ cửa chống cháy nổ, Bộ tời cổng chống cháy nổ, Motor cổng chống cháy nổ, Động cơ cổng chống cháy nổ, Bộ tời cửa chống cháy nổ, Motor cửa chống cháy nổ, Động cơ cửa chống cháy nổ, Bộ tời cổng chống cháy nổ, Motor cổng chống cháy nổ, Động cơ cổng chống cháy nổ, Bộ tời cửa chống cháy nổ, Motor cửa chống cháy nổ, Động cơ cửa chống cháy nổ, Bộ tời cổng chống cháy nổ, Motor cổng chống cháy nổ, Động cơ cổng chống cháy nổ, Bộ tời cửa chống cháy nổ, Motor cửa chống cháy nổ, Động cơ cửa chống cháy nổ, Bộ tời cổng chống cháy nổ, Motor cổng chống cháy nổ, Động cơ cổng chống cháy nổ, Bộ tời cửa chống cháy nổ, Motor cửa chống cháy nổ, Động cơ cửa chống cháy nổ, Bộ tời cổng chống cháy nổ, Motor cổng chống cháy nổ, Động cơ cổng chống cháy nổ, Bộ tời cửa chống cháy nổ, Motor cửa chống cháy nổ, Động cơ cửa chống cháy nổ, Bộ tời cổng chống cháy nổ, Motor cổng chống cháy nổ, Động cơ cổng chống cháy nổ, Bộ tời cửa chống cháy nổ, Motor cửa chống cháy nổ, Động cơ cửa chống cháy nổ, Bộ tời cổng chống cháy nổ, Motor cổng chống cháy nổ, Động cơ cổng chống cháy nổ, Bộ tời cửa chống cháy nổ, Motor cửa chống cháy nổ, Động cơ cửa chống cháy nổ, Bộ tời cổng chống cháy nổ, Motor cổng chống cháy nổ, Động cơ cổng chống cháy nổ, Bộ tời cửa chống cháy nổ, Motor cửa chống cháy nổ, Động cơ cửa chống cháy nổ, Bộ tời cổng chống cháy nổ, Motor cổng chống cháy nổ, Động cơ cổng chống cháy nổ, Bộ tời cửa chống cháy nổ, Motor cửa chống cháy nổ, Động cơ cửa chống cháy nổ, Bộ tời cổng chống cháy nổ, Motor cổng chống cháy nổ, Động cơ cổng chống cháy nổ, Bộ tời cửa chống cháy nổ, Motor cửa chống cháy nổ, Động cơ cửa chống cháy nổ, Bộ tời cổng chống cháy nổ, Motor cổng chống cháy nổ, Động cơ cổng chống cháy nổ, Bộ tời cửa chống cháy nổ, Motor cửa chống cháy nổ, Động cơ cửa chống cháy nổ, Bộ tời cổng chống cháy nổ, Motor cổng chống cháy nổ, Động cơ cổng chống cháy nổ,

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Tời cửa, cổng lùa chống cháy nổ Exd – IBB”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Contact Me on Zalo